Now Offering Free Shipping For Purchases Over $25 in the U.S.

Products

Aconitum Napellus Extract (Fu Zi Li Zhong Wan)
Aconitum Napellus Extract (Fu Zi Li Zhong Wan) $9.99

| /

Aconitum Napellus Extract (Fu Zi Li Zhong Wan)
Aconitum Napellus Extract (Fu Zi Li Zhong Wan) $9.99

| /

Alopecia Areata Pill (Ban Tu Wan) 斑禿丸
Alopecia Areata Pill (Ban Tu Wan) 斑禿丸 $9.99

| /

Alopecia Areata Pill (Ban Tu Wan) 斑禿丸
Alopecia Areata Pill (Ban Tu Wan) 斑禿丸 $9.99

| /

Angelica Combo Extract (Du Huo Ji Sheng Wan)
Angelica Combo Extract (Du Huo Ji Sheng Wan) $9.99

| /

Angelica Combo Extract (Du Huo Ji Sheng Wan)
Angelica Combo Extract (Du Huo Ji Sheng Wan) $9.99

| /

Angelica Extract (Dang Gui Wan)
Angelica Extract (Dang Gui Wan) $9.99

| /

Angelica Extract (Dang Gui Wan)
Angelica Extract (Dang Gui Wan) $9.99

| /

Apocynum Combo Tablets (Luo Bu Ma)
Apocynum Combo Tablets (Luo Bu Ma) $8.99

| /

Apocynum Combo Tablets (Luo Bu Ma)
Apocynum Combo Tablets (Luo Bu Ma) $8.99

| /

Arthritis Pain Relieving Cream 萬应止痛膏
Arthritis Pain Relieving Cream 萬应止痛膏 $12.99

| /

Arthritis Pain Relieving Cream 萬应止痛膏
Arthritis Pain Relieving Cream 萬应止痛膏 $12.99

| /

Blood Sugar Support (Jiang Tang Ling) 降唐灵
Blood Sugar Support (Jiang Tang Ling) 降唐灵 $9.99

| /

Blood Sugar Support (Jiang Tang Ling) 降唐灵
Blood Sugar Support (Jiang Tang Ling) 降唐灵 $9.99

| /

Body Cleanser (Shang Qin Wan)
Body Cleanser (Shang Qin Wan) $9.99

| /

Body Cleanser (Shang Qin Wan)
Body Cleanser (Shang Qin Wan) $9.99

| /

Breath Freshener (Hou Kang San)
Breath Freshener (Hou Kang San) $8.99

| /

Breath Freshener (Hou Kang San)
Breath Freshener (Hou Kang San) $8.99

| /

Bronchial Support (JuHong LiGao) 橘红梨膏
Bronchial Support (JuHong LiGao) 橘红梨膏 $14.99

| /

Bronchial Support (JuHong LiGao) 橘红梨膏
Bronchial Support (JuHong LiGao) 橘红梨膏 $14.99

| /

Bronchial Support (JuHong Tan Ke Ye) 橘红痰咳液
Bronchial Support (JuHong Tan Ke Ye) 橘红痰咳液 $12.99

| /

Bronchial Support (JuHong Tan Ke Ye) 橘红痰咳液
Bronchial Support (JuHong Tan Ke Ye) 橘红痰咳液 $12.99

| /

Bronchial Support (JuHong TanKe JianGao) 橘红痰咳煎膏
Bronchial Support (JuHong TanKe JianGao) 橘红痰咳煎膏 $14.99

| /

Bronchial Support (JuHong TanKe JianGao) 橘红痰咳煎膏
Bronchial Support (JuHong TanKe JianGao) 橘红痰咳煎膏 $14.99

| /

Bruises Support (Tieh Ta Wan) 筋骨跌伤丸
Bruises Support (Tieh Ta Wan) 筋骨跌伤丸 $9.99

| /

Bruises Support (Tieh Ta Wan) 筋骨跌伤丸
Bruises Support (Tieh Ta Wan) 筋骨跌伤丸 $9.99

| /

Cablin Patchouli Herb Extract Tablets (Huo Hsiang Cheng Chi Tablets) 藿香正气片
Cablin Patchouli Herb Extract Tablets (Huo Hsiang Cheng Chi Tablets) 藿香正气片 $12.99

| /

Cablin Patchouli Herb Extract Tablets (Huo Hsiang Cheng Chi Tablets) 藿香正气片
Cablin Patchouli Herb Extract Tablets (Huo Hsiang Cheng Chi Tablets) 藿香正气片 $12.99

| /

Captidis Combination Extract (Huang Lian Shang Qing Pian) 黄連上清片
Captidis Combination Extract (Huang Lian Shang Qing Pian) 黄連上清片 $12.99

| /

Captidis Combination Extract (Huang Lian Shang Qing Pian) 黄連上清片
Captidis Combination Extract (Huang Lian Shang Qing Pian) 黄連上清片 $12.99

| /

Central Teapills (Bu Zhong Yi Qi Wan)
Central Teapills (Bu Zhong Yi Qi Wan) $9.99

| /

Central Teapills (Bu Zhong Yi Qi Wan)
Central Teapills (Bu Zhong Yi Qi Wan) $9.99

| /

Circula Boby (San Huang Pian) 三黄片
Circula Boby (San Huang Pian) 三黄片 $9.99

| /

Circula Boby (San Huang Pian) 三黄片
Circula Boby (San Huang Pian) 三黄片 $9.99

| /

Citrus Sinensis Extract (Jian Pi Wan)
Citrus Sinensis Extract (Jian Pi Wan) $9.99

| /

Citrus Sinensis Extract (Jian Pi Wan)
Citrus Sinensis Extract (Jian Pi Wan) $9.99

| /

Cold Season Herbal Tea (ShaXi LiangCha Herbal Tea)
Cold Season Herbal Tea (ShaXi LiangCha Herbal Tea) $5.99

| /

Cold Season Herbal Tea (ShaXi LiangCha Herbal Tea)
Cold Season Herbal Tea (ShaXi LiangCha Herbal Tea) $5.99

| /

Cold Season Tea (Gan Maoling Tablet) 感冒灵
Cold Season Tea (Gan Maoling Tablet) 感冒灵 $9.99

| /

Cold Season Tea (Gan Maoling Tablet) 感冒灵
Cold Season Tea (Gan Maoling Tablet) 感冒灵 $9.99

| /

Congex Herbs Extract (Er Chen Wan)
Congex Herbs Extract (Er Chen Wan) $9.99

| /

Congex Herbs Extract (Er Chen Wan)
Congex Herbs Extract (Er Chen Wan) $9.99

| /

Cordyceps Extract (Dong Chong Xia Cao Jiao Nang)
Cordyceps Extract (Dong Chong Xia Cao Jiao Nang) $9.99

| /

Cordyceps Extract (Dong Chong Xia Cao Jiao Nang)
Cordyceps Extract (Dong Chong Xia Cao Jiao Nang) $9.99

| /

Cough Ease Capsules (Xiao Ke Wan) 特效消咳丸
Cough Ease Capsules (Xiao Ke Wan) 特效消咳丸 $8.99

| /

Cough Ease Capsules (Xiao Ke Wan) 特效消咳丸
Cough Ease Capsules (Xiao Ke Wan) 特效消咳丸 $8.99

| /

Cough-Ease Capsule 顺气化痰胶囊
Cough-Ease Capsule 顺气化痰胶囊 $8.99

| /

Cough-Ease Capsule 顺气化痰胶囊
Cough-Ease Capsule 顺气化痰胶囊 $8.99

| /

Cough-Ease Support (Chi Kuan Yen Wan) 支气管炎丸
Cough-Ease Support (Chi Kuan Yen Wan) 支气管炎丸 $8.99

| /

Cough-Ease Support (Chi Kuan Yen Wan) 支气管炎丸
Cough-Ease Support (Chi Kuan Yen Wan) 支气管炎丸 $8.99

| /

Digestion Support (Bao Ji Wan)
Digestion Support (Bao Ji Wan) Sold Out

| /

Digestion Support (Bao Ji Wan)
Digestion Support (Bao Ji Wan) Sold Out

| /

Digestive TeaPills (Bao He Wan)
Digestive TeaPills (Bao He Wan) $9.99

| /

Digestive TeaPills (Bao He Wan)
Digestive TeaPills (Bao He Wan) $9.99

| /

Dried Root Tuber (Shou Wu Pian) 首乌片
Dried Root Tuber (Shou Wu Pian) 首乌片 Sold Out

| /

Dried Root Tuber (Shou Wu Pian) 首乌片
Dried Root Tuber (Shou Wu Pian) 首乌片 Sold Out

| /

Ear Support TeaPills (Er Ming Zuo Ci Wan)
Ear Support TeaPills (Er Ming Zuo Ci Wan) $9.99

| /

Ear Support TeaPills (Er Ming Zuo Ci Wan)
Ear Support TeaPills (Er Ming Zuo Ci Wan) $9.99

| /

Ear-Eye Comfort (Cong Er Ming Mu Wan) 聰耳明目丸
Ear-Eye Comfort (Cong Er Ming Mu Wan) 聰耳明目丸 $15.99

| /

Ear-Eye Comfort (Cong Er Ming Mu Wan) 聰耳明目丸
Ear-Eye Comfort (Cong Er Ming Mu Wan) 聰耳明目丸 $15.99

| /

Eight Flavor Rehmanni (Zhi Bai Di Huang Wan)
Eight Flavor Rehmanni (Zhi Bai Di Huang Wan) $9.99

| /

Eight Flavor Rehmanni (Zhi Bai Di Huang Wan)
Eight Flavor Rehmanni (Zhi Bai Di Huang Wan) $9.99

| /

Emperor's TeaPills (Tian Wang Bu Xin Wan)
Emperor's TeaPills (Tian Wang Bu Xin Wan) $9.99

| /

Emperor's TeaPills (Tian Wang Bu Xin Wan)
Emperor's TeaPills (Tian Wang Bu Xin Wan) $9.99

| /

Expellin TeaPills (Chuan Xiong Cha Tiao Wan)
Expellin TeaPills (Chuan Xiong Cha Tiao Wan) $9.99

| /

Expellin TeaPills (Chuan Xiong Cha Tiao Wan)
Expellin TeaPills (Chuan Xiong Cha Tiao Wan) $9.99

| /

Eye Bright Formula (ShiHu YeGuang Pill) 石斛夜光丸
Eye Bright Formula (ShiHu YeGuang Pill) 石斛夜光丸 $9.99

| /

Eye Bright Formula (ShiHu YeGuang Pill) 石斛夜光丸
Eye Bright Formula (ShiHu YeGuang Pill) 石斛夜光丸 $9.99

| /

Forsythia Fruit Extract Tablets (Lien Chiao Bai Du Tablets)連翘敗毒片
Forsythia Fruit Extract Tablets (Lien Chiao Bai Du Tablets)連翘敗毒片 $9.99

| /

Forsythia Fruit Extract Tablets (Lien Chiao Bai Du Tablets)連翘敗毒片
Forsythia Fruit Extract Tablets (Lien Chiao Bai Du Tablets)連翘敗毒片 $9.99

| /

Fritillaria Extract Herbal Supplement 川贝精
Fritillaria Extract Herbal Supplement 川贝精 $9.99

| /

Fritillaria Extract Herbal Supplement 川贝精
Fritillaria Extract Herbal Supplement 川贝精 $9.99

| /

Gallbladder Support (Li Dan Pian) 利胆片
Gallbladder Support (Li Dan Pian) 利胆片 $9.99

| /

Gallbladder Support (Li Dan Pian) 利胆片
Gallbladder Support (Li Dan Pian) 利胆片 $9.99

| /

Gallstone Support (Li Dan Pai Shi Pian) 利胆排石片
Gallstone Support (Li Dan Pai Shi Pian) 利胆排石片 $9.99

| /

Gallstone Support (Li Dan Pai Shi Pian) 利胆排石片
Gallstone Support (Li Dan Pai Shi Pian) 利胆排石片 $9.99

| /

Gastrodia Tuber Combo (Tian Ma Tou Tong Wan) 天麻头痛丸
Gastrodia Tuber Combo (Tian Ma Tou Tong Wan) 天麻头痛丸 $8.99

| /

Gastrodia Tuber Combo (Tian Ma Tou Tong Wan) 天麻头痛丸
Gastrodia Tuber Combo (Tian Ma Tou Tong Wan) 天麻头痛丸 $8.99

| /

Gastrointestinal Support (Bupi Yichang Wan) 補脾益腸丸
Gastrointestinal Support (Bupi Yichang Wan) 補脾益腸丸 $17.99

| /

Gastrointestinal Support (Bupi Yichang Wan) 補脾益腸丸
Gastrointestinal Support (Bupi Yichang Wan) 補脾益腸丸 $17.99

| /

Gastrointestinal Support (Jia Wei Huo Xiang Zheng Qi Wan) 加味藿香正气丸丨
Gastrointestinal Support (Jia Wei Huo Xiang Zheng Qi Wan) 加味藿香正气丸丨 $9.99

| /

Gastrointestinal Support (Jia Wei Huo Xiang Zheng Qi Wan) 加味藿香正气丸丨
Gastrointestinal Support (Jia Wei Huo Xiang Zheng Qi Wan) 加味藿香正气丸丨 $9.99

| /

Gastrointestinal Support (Tai Ji Huo Xiang Zheng Qi Ye)
Gastrointestinal Support (Tai Ji Huo Xiang Zheng Qi Ye) $10.99

| /

Gastrointestinal Support (Tai Ji Huo Xiang Zheng Qi Ye)
Gastrointestinal Support (Tai Ji Huo Xiang Zheng Qi Ye) $10.99

| /

Ginseng Extract Pill (Ren Shen Zai Zao Wan)
Ginseng Extract Pill (Ren Shen Zai Zao Wan) $24.99

| /

Ginseng Extract Pill (Ren Shen Zai Zao Wan)
Ginseng Extract Pill (Ren Shen Zai Zao Wan) $24.99

| /

Glycerin Liquid Laxative (Kai Sai Lu) 开塞露
Glycerin Liquid Laxative (Kai Sai Lu) 开塞露 $5.99

| /

Glycerin Liquid Laxative (Kai Sai Lu) 开塞露
Glycerin Liquid Laxative (Kai Sai Lu) 开塞露 $5.99

| /

Golden Book Teapills (Jin Kui Shen Qi Wan)
Golden Book Teapills (Jin Kui Shen Qi Wan) $9.99

| /

Golden Book Teapills (Jin Kui Shen Qi Wan)
Golden Book Teapills (Jin Kui Shen Qi Wan) $9.99

| /

Hawthron Tablets
Hawthron Tablets $9.99

| /

Hawthron Tablets
Hawthron Tablets $9.99

| /

Healthy Hair Germinal (YangXue ShengFa JiaoNang)
Healthy Hair Germinal (YangXue ShengFa JiaoNang) $9.99

| /

Healthy Hair Germinal (YangXue ShengFa JiaoNang)
Healthy Hair Germinal (YangXue ShengFa JiaoNang) $9.99

| /

Hemorrhoids Support (Hua Zhi Ling Tablet) 强力化痔灵
Hemorrhoids Support (Hua Zhi Ling Tablet) 强力化痔灵 $9.99

| /

Hemorrhoids Support (Hua Zhi Ling Tablet) 强力化痔灵
Hemorrhoids Support (Hua Zhi Ling Tablet) 强力化痔灵 $9.99

| /