Use code "LIMITED" for $10 off orders of $50 or more

Products

Alopecia Areata Pill (Ban Tu Wan) 斑禿丸
Alopecia Areata Pill (Ban Tu Wan) 斑禿丸 $6.95
Alopecia Areata Pill (Ban Tu Wan) 斑禿丸
Alopecia Areata Pill (Ban Tu Wan) 斑禿丸 $6.95
Arthritis Pain Relieving Cream 萬应止痛膏
Arthritis Pain Relieving Cream 萬应止痛膏 $7.95
Arthritis Pain Relieving Cream 萬应止痛膏
Arthritis Pain Relieving Cream 萬应止痛膏 $7.95
Blood Sugar Support (Jiang Tang Ling) 降唐灵
Blood Sugar Support (Jiang Tang Ling) 降唐灵 $6.95
Blood Sugar Support (Jiang Tang Ling) 降唐灵
Blood Sugar Support (Jiang Tang Ling) 降唐灵 $6.95
Body Cleanser (Shang Qin Wan)
Body Cleanser (Shang Qin Wan) $6.95
Body Cleanser (Shang Qin Wan)
Body Cleanser (Shang Qin Wan) $6.95
Breath Freshener (Hou Kang San)
Breath Freshener (Hou Kang San) $4.95
Breath Freshener (Hou Kang San)
Breath Freshener (Hou Kang San) $4.95
Bronchial Support (JuHong LiGao) 橘红梨膏
Bronchial Support (JuHong LiGao) 橘红梨膏 $9.95
Bronchial Support (JuHong LiGao) 橘红梨膏
Bronchial Support (JuHong LiGao) 橘红梨膏 $9.95
Bronchial Support (JuHong Tan Ke Ye) 橘红痰咳液
Bronchial Support (JuHong Tan Ke Ye) 橘红痰咳液 $7.50
Bronchial Support (JuHong Tan Ke Ye) 橘红痰咳液
Bronchial Support (JuHong Tan Ke Ye) 橘红痰咳液 $7.50
Bronchial Support (JuHong TanKe JianGao) 橘红痰咳煎膏
Bronchial Support (JuHong TanKe JianGao) 橘红痰咳煎膏 $9.95
Bronchial Support (JuHong TanKe JianGao) 橘红痰咳煎膏
Bronchial Support (JuHong TanKe JianGao) 橘红痰咳煎膏 $9.95
Bruises Support (Tieh Ta Wan) 筋骨跌伤丸
Bruises Support (Tieh Ta Wan) 筋骨跌伤丸 $6.50
Bruises Support (Tieh Ta Wan) 筋骨跌伤丸
Bruises Support (Tieh Ta Wan) 筋骨跌伤丸 $6.50
Cablin Patchouli Herb Extract Tablets (Huo Hsiang Cheng Chi Tablets) 藿香正气片
Cablin Patchouli Herb Extract Tablets (Huo Hsiang Cheng Chi Tablets) 藿香正气片 $7.75
Cablin Patchouli Herb Extract Tablets (Huo Hsiang Cheng Chi Tablets) 藿香正气片
Cablin Patchouli Herb Extract Tablets (Huo Hsiang Cheng Chi Tablets) 藿香正气片 $7.75
Captidis Combination Extract (Huang Lian Shang Qing Pian) 黄連上清片
Captidis Combination Extract (Huang Lian Shang Qing Pian) 黄連上清片 $7.75
Captidis Combination Extract (Huang Lian Shang Qing Pian) 黄連上清片
Captidis Combination Extract (Huang Lian Shang Qing Pian) 黄連上清片 $7.75
Circula Boby (San Huang Pian) 三黄片
Circula Boby (San Huang Pian) 三黄片 $5.95
Circula Boby (San Huang Pian) 三黄片
Circula Boby (San Huang Pian) 三黄片 $5.95
Cold Season Herbal Tea (ShaXi LiangCha Herbal Tea)
Cold Season Herbal Tea (ShaXi LiangCha Herbal Tea) $2.95
Cold Season Herbal Tea (ShaXi LiangCha Herbal Tea)
Cold Season Herbal Tea (ShaXi LiangCha Herbal Tea) $2.95
Cold Season Tea (Gan Maoling Tablet) 感冒灵
Cold Season Tea (Gan Maoling Tablet) 感冒灵 $7.50
Cold Season Tea (Gan Maoling Tablet) 感冒灵
Cold Season Tea (Gan Maoling Tablet) 感冒灵 $7.50
Cordyceps Extract (Dong Chong Xia Cao Jiao Nang)
Cordyceps Extract (Dong Chong Xia Cao Jiao Nang) $7.50
Cordyceps Extract (Dong Chong Xia Cao Jiao Nang)
Cordyceps Extract (Dong Chong Xia Cao Jiao Nang) $7.50
Cough Ease Capsules (Xiao Ke Wan) 特效消咳丸
Cough Ease Capsules (Xiao Ke Wan) 特效消咳丸 $5.95
Cough Ease Capsules (Xiao Ke Wan) 特效消咳丸
Cough Ease Capsules (Xiao Ke Wan) 特效消咳丸 $5.95
Cough-Ease Capsule 顺气化痰胶囊
Cough-Ease Capsule 顺气化痰胶囊 $5.50
Cough-Ease Capsule 顺气化痰胶囊
Cough-Ease Capsule 顺气化痰胶囊 $5.50
Cough-Ease Support (Chi Kuan Yen Wan) 支气管炎丸
Cough-Ease Support (Chi Kuan Yen Wan) 支气管炎丸 $5.95
Cough-Ease Support (Chi Kuan Yen Wan) 支气管炎丸
Cough-Ease Support (Chi Kuan Yen Wan) 支气管炎丸 $5.95
Digestion Support (Bao Ji Wan)
Digestion Support (Bao Ji Wan) Sold Out
Digestion Support (Bao Ji Wan)
Digestion Support (Bao Ji Wan) Sold Out
Dried Root Tuber (Shou Wu Pian) 首乌片
Dried Root Tuber (Shou Wu Pian) 首乌片 Sold Out
Dried Root Tuber (Shou Wu Pian) 首乌片
Dried Root Tuber (Shou Wu Pian) 首乌片 Sold Out
Ear-Eye Comfort (Cong Er Ming Mu Wan) 聰耳明目丸
Ear-Eye Comfort (Cong Er Ming Mu Wan) 聰耳明目丸 $12.95
Ear-Eye Comfort (Cong Er Ming Mu Wan) 聰耳明目丸
Ear-Eye Comfort (Cong Er Ming Mu Wan) 聰耳明目丸 $12.95
Eye Bright Formula (ShiHu YeGuang Pill) 石斛夜光丸
Eye Bright Formula (ShiHu YeGuang Pill) 石斛夜光丸 $6.95
Eye Bright Formula (ShiHu YeGuang Pill) 石斛夜光丸
Eye Bright Formula (ShiHu YeGuang Pill) 石斛夜光丸 $6.95
Forsythia Fruit Extract Tablets (Lien Chiao Bai Du Tablets)連翘敗毒片
Forsythia Fruit Extract Tablets (Lien Chiao Bai Du Tablets)連翘敗毒片 $7.75
Forsythia Fruit Extract Tablets (Lien Chiao Bai Du Tablets)連翘敗毒片
Forsythia Fruit Extract Tablets (Lien Chiao Bai Du Tablets)連翘敗毒片 $7.75
Fritillaria Extract Herbal Supplement 川贝精
Fritillaria Extract Herbal Supplement 川贝精 $6.75
Fritillaria Extract Herbal Supplement 川贝精
Fritillaria Extract Herbal Supplement 川贝精 $6.75
Gallbladder Support (Li Dan Pian) 利胆片
Gallbladder Support (Li Dan Pian) 利胆片 $6.75
Gallbladder Support (Li Dan Pian) 利胆片
Gallbladder Support (Li Dan Pian) 利胆片 $6.75
Gallstone Support (Li Dan Pai Shi Pian) 利胆排石片
Gallstone Support (Li Dan Pai Shi Pian) 利胆排石片 $6.75
Gallstone Support (Li Dan Pai Shi Pian) 利胆排石片
Gallstone Support (Li Dan Pai Shi Pian) 利胆排石片 $6.75
Gastrodia Tuber Combo (Tian Ma Tou Tong Wan) 天麻头痛丸
Gastrodia Tuber Combo (Tian Ma Tou Tong Wan) 天麻头痛丸 $5.95
Gastrodia Tuber Combo (Tian Ma Tou Tong Wan) 天麻头痛丸
Gastrodia Tuber Combo (Tian Ma Tou Tong Wan) 天麻头痛丸 $5.95
Gastrointestinal Support (Bupi Yichang Wan) 補脾益腸丸
Gastrointestinal Support (Bupi Yichang Wan) 補脾益腸丸 $15.95
Gastrointestinal Support (Bupi Yichang Wan) 補脾益腸丸
Gastrointestinal Support (Bupi Yichang Wan) 補脾益腸丸 $15.95
Gastrointestinal Support (Jia Wei Huo Xiang Zheng Qi Wan) 加味藿香正气丸丨
Gastrointestinal Support (Jia Wei Huo Xiang Zheng Qi Wan) 加味藿香正气丸丨 $5.50
Gastrointestinal Support (Jia Wei Huo Xiang Zheng Qi Wan) 加味藿香正气丸丨
Gastrointestinal Support (Jia Wei Huo Xiang Zheng Qi Wan) 加味藿香正气丸丨 $5.50
Gastrointestinal Support (Tai Ji Huo Xiang Zheng Qi Ye)
Gastrointestinal Support (Tai Ji Huo Xiang Zheng Qi Ye) $8.95
Gastrointestinal Support (Tai Ji Huo Xiang Zheng Qi Ye)
Gastrointestinal Support (Tai Ji Huo Xiang Zheng Qi Ye) $8.95
Ginseng Extract Pill (Ren Shen Zai Zao Wan)
Ginseng Extract Pill (Ren Shen Zai Zao Wan) $24.99
Ginseng Extract Pill (Ren Shen Zai Zao Wan)
Ginseng Extract Pill (Ren Shen Zai Zao Wan) $24.99
Hawthron Tablets
Hawthron Tablets $5.95
Hawthron Tablets
Hawthron Tablets $5.95
Healthy Hair Germinal (YangXue ShengFa JiaoNang)
Healthy Hair Germinal (YangXue ShengFa JiaoNang) $7.75
Healthy Hair Germinal (YangXue ShengFa JiaoNang)
Healthy Hair Germinal (YangXue ShengFa JiaoNang) $7.75
Hemorrhoids Support (Hua Zhi Ling Tablet) 强力化痔灵
Hemorrhoids Support (Hua Zhi Ling Tablet) 强力化痔灵 $5.95
Hemorrhoids Support (Hua Zhi Ling Tablet) 强力化痔灵
Hemorrhoids Support (Hua Zhi Ling Tablet) 强力化痔灵 $5.95
Hemorrhoids Support (Zhi Gen Duan Tablet) 痔根断
Hemorrhoids Support (Zhi Gen Duan Tablet) 痔根断 $6.95
Hemorrhoids Support (Zhi Gen Duan Tablet) 痔根断
Hemorrhoids Support (Zhi Gen Duan Tablet) 痔根断 $6.95
Hypertention Formula (Jiang Ya Liang Capsule) 降压灵
Hypertention Formula (Jiang Ya Liang Capsule) 降压灵 $5.95
Hypertention Formula (Jiang Ya Liang Capsule) 降压灵
Hypertention Formula (Jiang Ya Liang Capsule) 降压灵 $5.95
Isatis Tinctoria Root Extract Tea (FuFang BanLanGen KeLi Tea)
Isatis Tinctoria Root Extract Tea (FuFang BanLanGen KeLi Tea) $4.50
Isatis Tinctoria Root Extract Tea (FuFang BanLanGen KeLi Tea)
Isatis Tinctoria Root Extract Tea (FuFang BanLanGen KeLi Tea) $4.50
Itchy Combo (Pi Fu Min-Gan Pill) 皮肤敏感丸
Itchy Combo (Pi Fu Min-Gan Pill) 皮肤敏感丸 $6.95
Itchy Combo (Pi Fu Min-Gan Pill) 皮肤敏感丸
Itchy Combo (Pi Fu Min-Gan Pill) 皮肤敏感丸 $6.95
Joint Comfort Formula (Touku Wan) 透骨丸
Joint Comfort Formula (Touku Wan) 透骨丸 $11.95
Joint Comfort Formula (Touku Wan) 透骨丸
Joint Comfort Formula (Touku Wan) 透骨丸 $11.95
Joints Support (Huo Luo Zhi Tong Wan)
Joints Support (Huo Luo Zhi Tong Wan) $6.95
Joints Support (Huo Luo Zhi Tong Wan)
Joints Support (Huo Luo Zhi Tong Wan) $6.95
Kang Gu Zeng Sheng Pian (Joint Support)
Kang Gu Zeng Sheng Pian (Joint Support) $7.95
Kang Gu Zeng Sheng Pian (Joint Support)
Kang Gu Zeng Sheng Pian (Joint Support) $7.95
Li Gan Pian
Li Gan Pian $6.95
Li Gan Pian
Li Gan Pian $6.95
Liang Cai Xin Die Da Wan Pill
Liang Cai Xin Die Da Wan Pill $13.95
Liang Cai Xin Die Da Wan Pill
Liang Cai Xin Die Da Wan Pill $13.95
Liver Function Support (JiGuCao KeLi Tea)
Liver Function Support (JiGuCao KeLi Tea) $4.95
Liver Function Support (JiGuCao KeLi Tea)
Liver Function Support (JiGuCao KeLi Tea) $4.95
Liver Support NO. 1 (Gan De Zhi Capsule)
Liver Support NO. 1 (Gan De Zhi Capsule) $9.95
Liver Support NO. 1 (Gan De Zhi Capsule)
Liver Support NO. 1 (Gan De Zhi Capsule) $9.95
Lonicerae Fos Extract Tea (Yiqiao Jiedu Keli Tea)
Lonicerae Fos Extract Tea (Yiqiao Jiedu Keli Tea) $6.95
Lonicerae Fos Extract Tea (Yiqiao Jiedu Keli Tea)
Lonicerae Fos Extract Tea (Yiqiao Jiedu Keli Tea) $6.95
LumBaGo Support (Zhuang Yao Jian Shen Wan)
LumBaGo Support (Zhuang Yao Jian Shen Wan) $7.95
LumBaGo Support (Zhuang Yao Jian Shen Wan)
LumBaGo Support (Zhuang Yao Jian Shen Wan) $7.95
Menstruation Support (Fu Ke Yang Kun Wan)
Menstruation Support (Fu Ke Yang Kun Wan) $7.95
Menstruation Support (Fu Ke Yang Kun Wan)
Menstruation Support (Fu Ke Yang Kun Wan) $7.95